• نارسایی حاد قلبی یکی از علل مهم مرگ و میر در بیماران است. سالانه ۵۵ هزار نفر در آمریکا به همین خاطر فوت می‌کنند و متأسفانه در طول دو دهه […]